اخبار مهم
Home / فرهنگی / ورود ناوچه فرانسوی به دوحه برای مشارکت در مانور دریایی
1986294.jpg

ورود ناوچه فرانسوی به دوحه برای مشارکت در مانور دریاییورود ناوچه فرانسوی به دوحه برای مشارکت در مانور دریایی

می فایل