اخبار مهم
Home / اقتصادی / هنوز روابط بانکی ما با بانک‌های دنیا به‌خوبی برقرار نشده است/ موجودی صندوق توسعه ملی آب رفت/ هزینه سنگین خرید ساختمان برای احیای وزارتخانه‌های راه و مسکن / اقدام بی‌معنای دولت در تفکیک وزارتخانه‌ها
1876809.jpg

هنوز روابط بانکی ما با بانک‌های دنیا به‌خوبی برقرار نشده است/ موجودی صندوق توسعه ملی آب رفت/ هزینه سنگین خرید ساختمان برای احیای وزارتخانه‌های راه و مسکن / اقدام بی‌معنای دولت در تفکیک وزارتخانه‌هاهنوز روابط بانکی ما با بانک‌های دنیا به‌خوبی برقرار نشده است/ موجودی صندوق توسعه ملی آب رفت/ هزینه سنگین خرید ساختمان برای احیای وزارتخانه‌های راه و مسکن / اقدام بی‌معنای دولت در تفکیک وزارتخانه‌ها

می فایل