اخبار مهم
Home / سیاسی / نیروهای جبهه مقاومت به ۱۴ کیلومتری منطقه راهبردی «السخنه» رسیدند +نقشه میدانی و عکس
1881212.jpg

نیروهای جبهه مقاومت به ۱۴ کیلومتری منطقه راهبردی «السخنه» رسیدند +نقشه میدانی و عکسنیروهای جبهه مقاومت به ۱۴ کیلومتری منطقه راهبردی «السخنه» رسیدند +نقشه میدانی و عکس

می فایل