اخبار مهم
Home / فرهنگی / نهاوندیان فرمانده اقتصادمقاومتی می‌شود؟/ ارتباط میان معاونت اقتصادی رییس‌جمهور با وزیر شدن شریعتمداری
1903020.jpg

نهاوندیان فرمانده اقتصادمقاومتی می‌شود؟/ ارتباط میان معاونت اقتصادی رییس‌جمهور با وزیر شدن شریعتمدارینهاوندیان فرمانده اقتصادمقاومتی می‌شود؟/ ارتباط میان معاونت اقتصادی رییس‌جمهور با وزیر شدن شریعتمداری

می فایل