اخبار مهم
Home / اقتصادی / میزان تورم شهریور ماه چقدر است؟
1865098_842.jpg

میزان تورم شهریور ماه چقدر است؟

به گزارش smrc به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در شهریورماه سال ۱۳۹۵ منتشر شد.

شاخص کل (برمبنای ۱۳۹۰=۱۰۰) در شهریورماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳۱٫۳ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰٫۲ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶٫۷ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۷٫۴ درصد)، ۰٫۷ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸٫۳ درصد است که نسبت به همین اطلاع در مرداد ماه ۱۳۹۵ (۸٫۷ درصد)، ۰٫۴ واحد درصد کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۷۳٫۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۴ درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۷۱٫۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۵ درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸٫۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده‌ ماهه این گروه ۶٫۷ درصد است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸٫۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶٫۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در مرداد ماه ۱۳۹۵ (۶٫۸ درصد)، بدون تغییر مانده است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در شهریورماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۱۶٫۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۴ درصد افزایش داشته است.

میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵٫۹ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتفی به شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۸٫۹ درصد است که نسبت به تورم دوازده‌ماهه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ (۹٫۵ درصد)، ۰٫۶ واحد درصد کاهش یافته است.

می فایل