اخبار مهم
Home / اقتصادی / میزان افزایش سرمایه بانکهای دولتی مشخص شد + جدول
2042198_463.jpg

میزان افزایش سرمایه بانکهای دولتی مشخص شد + جدول

به گزارش smrc، هیئت دولت به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و  سازمان برنامه و بودجه آیین نامه  اجرایی تبصره ۳۵ وردیف ۱ جدول شماره ۳ قانون اصلاح قانون بودجه ۹۵ را تصویب کرد.

بر این اساس  به وزارت اقتصاد اجازه داده شده است از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی تا سقف ۲۰هزار میلیارد تومان و بر اساس جدول زیر نسبت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اقدام کند.

بیشترین افزایش سرمایه متعلق به بانک ملی با ۹۳ هزار میلیارد ریال  و کمترین افزایش سرمایه مربوط به بانک توسعه تعاون با یک هزار میلیارد ریال میباشد.

میزان افزایش سرمایه بانکهای دولتی مشخص شد + جدول

می فایل