اخبار مهم
Home / سیاسی / قطر: کسی حق ندارد در مورد پایگاه ترکیه اظهار نظر کند
1991507.jpg

قطر: کسی حق ندارد در مورد پایگاه ترکیه اظهار نظر کندقطر: کسی حق ندارد در مورد پایگاه ترکیه اظهار نظر کند

می فایل