اخبار مهم
Home / اقتصادی / قرارداد ساخت ۲ نیروگاه هسته ای بین هند و روسیه امضا شد
1954948.jpg

قرارداد ساخت ۲ نیروگاه هسته ای بین هند و روسیه امضا شدقرارداد ساخت ۲ نیروگاه هسته ای بین هند و روسیه امضا شد

می فایل