اخبار مهم
Home / سیاسی / فائزه هاشمی: روحانی علاوه بر پدر باید از خانواده ما هم تشکر می‌کرد!/نماینده «سلفی بگیر» از مدیریت تنش با آمریکا می‌گوید
1895783.jpg

فائزه هاشمی: روحانی علاوه بر پدر باید از خانواده ما هم تشکر می‌کرد!/نماینده «سلفی بگیر» از مدیریت تنش با آمریکا می‌گویدفائزه هاشمی: روحانی علاوه بر پدر باید از خانواده ما هم تشکر می‌کرد!/نماینده «سلفی بگیر» از مدیریت تنش با آمریکا می‌گوید

می فایل