اخبار مهم
Home / اقتصادی / صباغیان: وزرای پیشنهادی سنخیتی با اهداف برنامه ششم ندارند
1961887.jpg

صباغیان: وزرای پیشنهادی سنخیتی با اهداف برنامه ششم ندارندصباغیان: وزرای پیشنهادی سنخیتی با اهداف برنامه ششم ندارند

می فایل