اخبار مهم
Home / سیاسی / شکاف درآمدی،‌میراث دولت روحانی
2050592_637.jpg

شکاف درآمدی،‌میراث دولت روحانی

به گزارش smrc، علیرضا زاکانی در کانال تلگرامی خود نوشت:
 
آقای مسعود نیلی،‌ اقتصاددان لیبرال و مشاور ارشد اقتصادی آقای حسن روحانی اخیرا به یک فاجعه در دولت یازدهم اعتراف کرد که متاسفانه از نظرها دور ماند:‌ “از سال ۹۶ به بعد رشد خوبی داریم که می‌تواند مسئله اشتغال را حل کند و درآمد ما هم نسبت به سال‌های قبل در حال افزایش است،‌ ولی یک شکاف درآمدی ماندگار را هم رقم خواهد زد».
 این سخن به معنی آن است که اولا رشد اقتصادی مورد نظر این دولت، لزوما اشتغال را حل نخواهد کرد بلکه تحت شرایطی، «می‌تواند» حل کند؛‌ و البته طبیعتا «می‌تواند» حل نکند.
ثانیا افزایش درآمد و رشد اقتصادی، مربوط به افزایش ثروت اشراف است که نتیجه آن، یک شکاف درآمدی ماندگار خواهد بود. یعنی در این دولت، ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند تا اقتصاد رشد کند اما بر ثروت فقرا چیزی افزوده نمی‌شود و نتیجتا یک شکاف درآمدی آنهم به صورت ماندگار ایجاد می‌شود!
 این اعتراف، مهر تائیدی است بر این مدعا که دولت یازدهم خادم الاشراف است.
آنچه مردم ما را از وضع موجود ناراضی کرده،‌ در کنار فقر، مشاهده کاخ‌هایی است که بر کمر خمیده مستضعفین ساخته شده‌اند. مع‌الاسف این دولت در حال برافراشته‌تر کردن آن کاخ‌ها و خمیده‌تر کردن این کمرها است و نام آن را افزایش درآمد و  رشداقتصادی می‌گذارد.

می فایل