اخبار مهم
Home / اقتصادی / شهرداری تهران؛ خانه سالمندان یا مجمع بازنشستگان؟/ به کار گیری افراد بالای ۶۵ سال ممنوع!
2046146.jpg

شهرداری تهران؛ خانه سالمندان یا مجمع بازنشستگان؟/ به کار گیری افراد بالای ۶۵ سال ممنوع!شهرداری تهران؛ خانه سالمندان یا مجمع بازنشستگان؟/ به کار گیری افراد بالای ۶۵ سال ممنوع!

می فایل