اخبار مهم
Home / فرهنگی / روحانی: هیچ مانعی در مسیر توسعه روابط ایران با ازبکستان وجود ندارد
2045983.jpg

روحانی: هیچ مانعی در مسیر توسعه روابط ایران با ازبکستان وجود نداردروحانی: هیچ مانعی در مسیر توسعه روابط ایران با ازبکستان وجود ندارد

می فایل