اخبار مهم
Home / سیاسی / رقیب‌هراسی در انتخابات خلاف مبانی امام(ره) بود/ سند ۲۰۳۰ بدتر از کاپیتالاسیون است/ ورود رهبری به ۲۰۳۰ نتیجه کم‌کاری خواص بود
1956965.jpg

رقیب‌هراسی در انتخابات خلاف مبانی امام(ره) بود/ سند ۲۰۳۰ بدتر از کاپیتالاسیون است/ ورود رهبری به ۲۰۳۰ نتیجه کم‌کاری خواص بودرقیب‌هراسی در انتخابات خلاف مبانی امام(ره) بود/ سند ۲۰۳۰ بدتر از کاپیتالاسیون است/ ورود رهبری به ۲۰۳۰ نتیجه کم‌کاری خواص بود

می فایل