اخبار مهم
Home / سیاسی / جزئیات پرداخت وام ۵ میلیون تومانی/پذیرش یارانه نقدی بعنوان ضامن
1954801.jpg

جزئیات پرداخت وام ۵ میلیون تومانی/پذیرش یارانه نقدی بعنوان ضامنجزئیات پرداخت وام ۵ میلیون تومانی/پذیرش یارانه نقدی بعنوان ضامن

می فایل