اخبار مهم
Home / ورزشی / جای بسی تاسف است که با داشتن منابع نفت و گاز هنوز واردکننده بنزین هستیم
2023893.jpg

جای بسی تاسف است که با داشتن منابع نفت و گاز هنوز واردکننده بنزین هستیمجای بسی تاسف است که با داشتن منابع نفت و گاز هنوز واردکننده بنزین هستیم

می فایل