اخبار مهم
Home / ورزشی / ترزا می: خروج آمریکا از توافق پاریس «اقدامی مأیوس کننده» است
1952455.jpg

ترزا می: خروج آمریکا از توافق پاریس «اقدامی مأیوس کننده» استترزا می: خروج آمریکا از توافق پاریس «اقدامی مأیوس کننده» است

می فایل