اخبار مهم
Home / اقتصادی / ترامپ بار دیگر خواستار تصویب طرح ممنوعیت ورود مهاجران مسلمان به خاک آمریکا شد
1956119.jpg

ترامپ بار دیگر خواستار تصویب طرح ممنوعیت ورود مهاجران مسلمان به خاک آمریکا شدترامپ بار دیگر خواستار تصویب طرح ممنوعیت ورود مهاجران مسلمان به خاک آمریکا شد

می فایل