اخبار مهم
Home / اقتصادی / تخلف وزارت کار در ماجرای پلاسکو روشن است
2042270_892.jpg

تخلف وزارت کار در ماجرای پلاسکو روشن است

به گزارش smrc، حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران  درباره اینکه کارگران بدون بیمه ساختمان پلاسکو بیمه بیکاری دریافت نمی‌کنند، گفت: مطابق ماده ۹۶ قانون کار وزارت کار باید به‌صورت مستمر از واحدهای تولیدی بازدید کند.

 وی ادامه داد: تکلیف و وظیفه قانونی اداره بازرسی وزارت کار بازرسی از مشاغل موجود در ساختمان‌های مختلف است. بدیهی است که بیمه کارگران فقط یکی از مؤلفه‌هایی است که بایستی در این بازرسی مورد توجه قرار گیرد؛ تنها در این بازرسی‌هاست که مشخص می‌شود ماده ۱۴۸ قانون کار اجرا نشده و کارفرما مرتکب خلاف شده و کارگران را بیمه نکرده است.

حبیبی در ادامه به ماده ۹۲ قانون نظام صنفی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده قانونی، در صورت شکایت هر کدام از افراد شاغل، باید به نظر بازرسی مراجعه شود و در نهایت، کارفرما مجبور شود که حق بیمه را پرداخت کند.

 این فعال کارگری با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات بیمه‌ای کارگران با بازرسی‌ها حل می‌شود، گفت: طبق ماده ۹۶ قانون کار، در ارتباط با ساختمان پلاسکو، تخلف صورت گرفته توسط وزارت کار، روشن و مبرهن است؛ چرا که یا بازرسی انجام نشده یا ناقص انجام شده است.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه در پاسخ به این پرسش که حال تکلیف کارگرانی که بیمه نبوده‌اند چه می‌شود؛ گفت: در راستای ماده ۹۲ قانون نظام صنفی در حال حاضر همه کارگرانی که بیمه نبوده‌اند بایستی طرح شکایت کنند؛ حالا باید بازرسان به همه این شکایات رسیدگی کنند و در نهایت پرونده همه این کارگران باید عطف به ماسبق شود و بیمه شوند.

حبیبی با اشاره به اینکه در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر معمولاً تخلفاتی از سوی کارفرما صورت می‌گیرد اظهار داشت: یکی از دلایل عمده قصور کارفرمایان ضعف در بازرسی‌ها است. در پی بروز این حادثه مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که کارگران نباید متضرر شوند.

می فایل