اخبار مهم
Home / سیاسی / تحریم بانکی ایران به آسیا رسید/ مالیات ستانی دولت از مسکن در اوج رکود/ پایین ترین رشد اقتصادی غیرنفتی در دولت روحانی اتفاق افتاد
1947525.jpg

تحریم بانکی ایران به آسیا رسید/ مالیات ستانی دولت از مسکن در اوج رکود/ پایین ترین رشد اقتصادی غیرنفتی در دولت روحانی اتفاق افتادتحریم بانکی ایران به آسیا رسید/ مالیات ستانی دولت از مسکن در اوج رکود/ پایین ترین رشد اقتصادی غیرنفتی در دولت روحانی اتفاق افتاد

می فایل