اخبار مهم
Home / سیاسی / بودجه میلیاردی پنتاگون برای تروریستهای تکفیری در سوریه
1954690.jpg

بودجه میلیاردی پنتاگون برای تروریستهای تکفیری در سوریهبودجه میلیاردی پنتاگون برای تروریستهای تکفیری در سوریه

می فایل