اخبار مهم
Home / اقتصادی / اقتصاد دانش بنیان، تنها مسیر پیشرفت کشور است
2049031_509.jpg

اقتصاد دانش بنیان، تنها مسیر پیشرفت کشور است

به گزارش smrc، سیدمحمد صاحبکار خراسانی، سرپرست امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن اشاره به مولفه های اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان را تنها راه پیشرفت کشورها در شرایط کنونی جهان دانست.
 
صاحبکار ضمن اشاره به ۵ معیاری که رهبر معظم انقلاب، در اقتصاد مقاومتی مطرح کردند، تصریح کرد: این ۵ مورد، روییکردهای اصلی را به ما نشان می دهد. دانش بنیان بودن، درون زایی، برونگرایی، عدالت محوری و مردمی بودن، ۵ محوری است که در اقتصاد مقاومتی مطرح می باشد. ما معنقدیم که در فعالیت شرکت های دانش بنیان و حوزه اقتصاد دانش بنیان، این ۵ رویکرد در حد اعلای خودش وجود دارد.
 
وی در تبیین مولفه های اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: مهمترین عامل یعنی دانش بنیان را به عنوان فعالیت های مبتنی بر علم و دانش بومی دارد. درون زاست چون به طور کلی دانش و فناوری قابلیت وارد کردن ندارد و ممکن است که ما یک دستگاهی را بخریم ولی توانمندی فناورانه، کسب کردنی است و این توانایی بایستی در داخل کشور ایجاد شود.
 
سرپرست امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فناوری را شیشه عمر شرکت ها، دولت ها و کشور ها دانست و افزود: آن ها به راحتی این فناوری را در اختیار دیگران قرار نمی دهند. ما بایستی خودمان به دنبال فناوری برویم و آن را کسب کنیم و لذا اگر کسی بیاید و بگوید که من فناوری را خریدم، بی معناست.
 
وی با اشاره به مولفه های دیگر اقتصاد مقاومتی از جمله برونگرایی، گفت: حوزه فعالیت شرکت های دانش بنیان در حد بین المللی تعریف خواهد شد؛ اگر مجموعه ای بخواهد فعالیت کند، نمی تواند بگوید که به صورت محلی یا منطقه ای فعالیت خواهم کرد. عدالت محوری نیز یعنی ارائه فرصت های برابر. در این زمینه می توانیم کسانی را که از منابع مالی کمی هم برخوردار هستند، وارد کنیم تا بتوانند این مسیر را  ادامه دهند. مردمی نیز هست چرا که چنین حرکت هایی را نمی توان با دولت ها جلو برد و مردم بایستی وارد کار شوند؛ شرکت های دانش بنیان، مبتنی بر پوشش آحاد مردم است.
 
صاحبکار در خصوص اهمیت اقتصاد دانش بنیان گفت: رهبر معظم انقلاب نیز، بارها تاکید کرده اند که هسته اصلی اقتصاد مقاومتی، حوزه فعالیت اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان است. در طول سال های گذشته نیز، برنامه های متعددی در زمینه اقتصاد دانش بنیان انجام داده ایم که یکی از آن ها بحث شرکت های دانش بنیان است.
 
وی درباره وضعیت شرکت های دانش بنیان در کشور، خاطرنشان کرد: در حال حاظر حدود ۲۹۰۰ شرکت دانش بنیان تایید شده و مشمول مزایای قانونی آن شده اند و ما در حال پیگیری حمایت های قانونی از آن ها هستیم. از ابتدای امسال تاکنون ۷۰۰ شرکت جدید به عنوان دانش بنیان ثبت شده اند و در طی این مدت نیز حدود ۱۰۰ شرکت نیز از مجموعه حمایت های ما خارج شده اند.
 
سرپرست امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان با بیان اینکه مسیری جز اقتصاد دانش بنیان نداریم، گفت: ما به شدت آینده خوبی را در این زمینه پیش بینی می کنیم. این طور نیست که بگوییم ما چند راه در مقابل خود داریم و یکی از آن ها اقتصاد دانش بنیان است. تمام اقتصادهای جهانی در حوزه  فعالیت های مبتنی بر فناوری و دانش در حال کار کردن هستند.
 
وی در پایان ضمن ارزشمند دانستن این همایش در حوزه اقتصاد مقاومتی، گفت: رهبر انقلاب نیز در جایی گفته بودند که ما انتظار داشتیم که پس از مطرح کردن اقتصاد مقاومتی، دانشگاه ها و بخش های مختلف روی آن مانور بدهند و در مورد آن بحث و بررسی انجام دهند ولی کمتر این مساله اتفاق افتاده است. ان شا الله که این همایش بتواند حداقل در این زمینه موفق عمل کند.

می فایل