اخبار مهم
Home / سیاسی / اصابت دو خمپاره به نزدیکی سفارت روسیه در دمشق
1990440.jpg

اصابت دو خمپاره به نزدیکی سفارت روسیه در دمشقاصابت دو خمپاره به نزدیکی سفارت روسیه در دمشق

می فایل