اخبار مهم
Home / فرهنگی / اسناد ۱۴۰۰فقره املاک به مردم تربت حیدریه خراسان رضوی اهدا می شود
1943515.jpg

اسناد ۱۴۰۰فقره املاک به مردم تربت حیدریه خراسان رضوی اهدا می شوداسناد ۱۴۰۰فقره املاک به مردم تربت حیدریه خراسان رضوی اهدا می شود

می فایل