اخبار مهم
Home / فرهنگی / ادغام بانکهای دولتی به مصوبه مجلس نیاز دارد/ دولت تبعات اجتماعی تصمیمات خود را بسنجد
1917555.jpg

ادغام بانکهای دولتی به مصوبه مجلس نیاز دارد/ دولت تبعات اجتماعی تصمیمات خود را بسنجدادغام بانکهای دولتی به مصوبه مجلس نیاز دارد/ دولت تبعات اجتماعی تصمیمات خود را بسنجد

می فایل