اخبار مهم
Home / اقتصادی / آمریکا ۱٫۴ میلیارد دلار دیگر از توافق هنگفت نظامی با عربستان را تایید کرد
1956933.jpg

آمریکا ۱٫۴ میلیارد دلار دیگر از توافق هنگفت نظامی با عربستان را تایید کردآمریکا ۱٫۴ میلیارد دلار دیگر از توافق هنگفت نظامی با عربستان را تایید کرد

می فایل