اخبار مهم
Home / اقتصادی / آلمان خواستار مذاکرات صلح با طالبان شد
1956832.jpg

آلمان خواستار مذاکرات صلح با طالبان شدآلمان خواستار مذاکرات صلح با طالبان شد

می فایل