اخبار مهم
Home / فرهنگی / آسمان و ریسمان وزارت نفت برای توجیه صدور گاز مفت به ترکیه/ وام مسکن زوجین ۲۰ میلیون تومان کاهش یافت/ تاکنون فقط ۴ دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید شده است/ واردات پژو ۳۰۱ به جای تولید
1947525.jpg

آسمان و ریسمان وزارت نفت برای توجیه صدور گاز مفت به ترکیه/ وام مسکن زوجین ۲۰ میلیون تومان کاهش یافت/ تاکنون فقط ۴ دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید شده است/ واردات پژو ۳۰۱ به جای تولیدآسمان و ریسمان وزارت نفت برای توجیه صدور گاز مفت به ترکیه/ وام مسکن زوجین ۲۰ میلیون تومان کاهش یافت/ تاکنون فقط ۴ دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید شده است/ واردات پژو ۳۰۱ به جای تولید

می فایل